Gulnazari Ainiddin赢得了大奖赛


杜尚别 12月19日亚洲加 - 大奖赛,文凭和Orien.Somoniyon.Tajikistan比赛的主要奖项来自杜尚别的Gulnazari Ainiddin第一名是Dangara区的居民Sadi Radjabaliyev,第二名是Bogigul Saidova,第二名是两名参赛者--Tursunzade的Dilsoda Berdiyev和Faizabad的Burkhon Mirzosharifov关于这个“美联社”说,
  • 首页
  • 游艇租赁
  • 电话
  • 关于我们